مناطق تحت پوشش

مناطق تحت پوشش سرویس پیشگامان در استان قزوین:

 

 
شهر مرکز پیش شماره واگذاری توضیحات
قزوین آزادی ۳۳۲۲-۳۳۲۳-۳۳۲۴  بله خطوط PCM دارد
قزوین بابایی ۳۳۶۶-۳۳۶۷-۳۳۶۸-۳۳۶۹ بله

-خطوط فیبر نوری دارد

-خطوط PCM دارد

قزوین رسالت ۳۳۷۷-۳۳۷۸-۳۳۷۹ بله خطوط فیبر نوری دارد
قزوین قدس ۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۳۶-۳۳۳۷-۳۳۳۸ بله خطوط فیبر نوری دارد
قزوین شهید رجایی ۳۳۵۵-۳۳۵۶-۳۳۵۷ بله
تاکستان تاکستان ۳۵۲۲-۳۵۲۳-۳۵۲۴  بله
محمدیه محمدیه ۳۲۵۶-۳۲۵۷ بله
آبیک آبیک ۳۲۸۲-۳۲۸۹ بله
اقبالیه توحید ۳۵۴۲-۳۵۴۱ بله
شهر الوند و شهر صنعتی البرز خوارزمی ۳۲۲۲-۳۲۲۳-۳۲۲۴ بله خطوط فیبر نوری دارد
شهر صنعتی لیای قدیم لیای قدیم ۳۳۴۵ بله
شهر صنعتی لیای جدید لیای جدید ۳۳۴۵ بله

 

  • در مراکز دارای پستهای فیبر نوری، برای برقراری سرویس، بهتر است شماره مشترک از مرکز مخابرات منطقه استعلام گردد.
  • سرویس ADSL بروی خطوط PCM  قابل واگذاری نیست، لیکن شرکت مخابرات منطقه می تواند خط مشترک درخواست کننده را  به منظور دایر کردن سرویس اینترنت ADSL از سرویس PCM خارج کند.
  • برای توضیح بیشتر در مورد خطوط PCM می توانید متن زیر را مطالعه نمایید:

در صورتی که کابل های مخابراتی برای ارائه خطوط تلفن پرشده باشد و امکان حفاری کردن برای کار گذاشتن کابل های مسی در زمین نباشد و یا نیاز به زمان طولانی داشته باشد، مراکز مخابراتی می توانند خدمات تلفن ثابت خود را از طریق PCM به متقاضیان ارائه دهند.

اصل داستان PCM که به نام Pairgain Technology است، روشی است که در آن بهره کابل مسی زیاد می شود. به طوری که مثلا می توان با یک کابل مسی، ۴ تا ۸ خط تلفن را سرویس داد. لذا آن مقدار پهنای باند مازاد هر زوج سیم که می توانست  برای سرویس ADSL مورد استفاده قرار گیرد، هم اکنون دیگر وجود ندارد پس فضایی برای سرویس ADSL باقی نمی ماند.